Su, Atık Su Analizleri

Su, Atık Su Analizleri

Atık su analizi; çevre izni aşamasında ve kontrol amacı ile yaptırılır. Ağırlıklı olarak kullanılan yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'dir. Arıtma tesisinin deşarj debisi baz alınarak, yıllık analiz periyodu ortaya çıkar. Bu yönetmelik kapsamında numune alma sıklığı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği'nde yer alan Tablo.1 ile belirlenir. Atık su analizi için gerekli parametreler ise yönetmeliğin eklerinde, sektörel olarak ayrı ayrı belirtilir. Su, atık su ve yüzeysel suların ; yönetmeliklerin belirlediği parametrelerce , belirli periyotlarda analiz edilmesi zorunludur. Atıksu Analizleri konusunda İlgili Mevzuatlar;

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Laboratuvarımızda aşağıda belirtilen konularda tüm parametrelere bakılmaktadır.

Atık Su Analizleri

 • Arıtma Giriş-Çıkış/Deşarj Suları
 • Proses Suları
 • Deponi Alanları Sızıntı Suları

Su Analizleri,

 • İçme Suyu
 • Kullanma Suyu
 • Yeraltı Suyu
 • Kaynak Suyu

Arıtma Tesisi Verimlilik-Performans Analizleri,

Karakterizasyon Analizleri,

Akarsu, Göl Suları Analizleri

Büyük Sektör Tecrübesi

Mükemmel Altyapı Yeterliliği

Profesyonel Saha Ekibi

Danışmanlık ve Eğitim Desteği